Θεραπεία της Εξάρτησης από Κάνναβη

Δομημένο εντατικό ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης απο την κάνναβη

«ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ»

Η χρήση/κατάχρηση κάνναβης προκαλεί έντονη ψυχολογική εξάρτηση.

Η χρήση/κατάχρηση της κάνναβης μπορεί να οδηγήσει ορισμένα άτομα στην ανάπτυξη ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, τα οποία αρκετές φορές είναι αναγκαία να αντιμετωπιστούν με φαρμακευτικά μέσα.

Η ψυχολογική απεξάρτηση και η συνεχής αποχή από την χρήση απαιτούν συμμετοχή σε πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης.

Το Πρόγραμμα  «ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ» είναι ένα δομημένο ατομικό πρόγραμμα Απεξάρτησης και βασίζεται στο γνωστικό-συμπεριφερικό μοντέλο. 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της χρήσης.

Εφαρμόζεται σε πολύ τακτικές  ατομικές συναντήσεις με εκπαιδευμένο ψυχολόγο. 

Το πρόγραμμα με την επιτυχή αφομοίωση του προηγούμενου βήματος,  εφαρμόζεται σταδιακά και καλύπτει ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ τις ακόλουθες κυριότερες πτυχές:

 1. Αναγνώριση και αποδοχή του προβλήματος
 1. Η σχέση του ατόμου με τις ουσίες και συμπεριφορές εξάρτησης
 1. Η ψυχολογική κατάσταση του θεραπευομένου. Ψυχομετρικά τεστ. 
 1.  Ψυχοεκπαίδευση
 1.  Ύπαρξη, αναζήτηση και ενίσχυση κινήτρων
 1.  Αλλαγή στάσεων/ πιστεύω απέναντι στο φαινόμενο της χρήσης
 1. Δραστήρια συμμετοχή/σχεδιασμός/εφαρμογή αλλαγών συμπεριφοράς σε  σχέση με την χρήση
 1. Οριοθέτηση στις σχέσεις/χώρους/χρόνο
 1. Τοποθέτηση στόχων
 1. Το πρόβλημα της χρήσης και η οικογένεια του θεραπευόμενου
 1. Αναζήτηση συμμάχων/συμμετοχή της οικογένειας στην Θεραπευτική διαδικασία.
 1. Συμμετοχή σε ομάδα Αυτοβοήθειας  
 1. Πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης
 1. Αυτοαξιολόγηση και αποτελέσματα
 1. Μεταπαρακολούθηση