Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου (PANSS)

Η Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου (PANSS) είναι μία ιατρική κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων των ασθενών με σχιζοφρένεια.

Εκδόθηκε το 1987 από τους Stanley Kay, Lewis Opler και Abraham Fiszbein. Χρησιμοποιείται ευρέως στη μελέτη της αντιψυχωσικής θεραπείας. Η κλίμακα είναι γνωστή ως το "χρυσό πρότυπο" που πρέπει να ακολουθούν όλες οι αξιολογήσεις των ψυχωτικών συμπεριφορικών διαταραχών.

Το όνομα Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)  αναφέρεται στους δύο τύπους συμπτωμάτων στη σχιζοφρένεια, όπως ορίζονται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία: θετικά συμπτώματα που αναφέρονται σε περίσσεια ή παραμόρφωση κανονικών λειτουργιών (π.χ. ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες) και αρνητικά συμπτώματα που αντιπροσωπεύουν μείωση ή απώλεια κανονικών λειτουργιών.

Μερικές από αυτές τις λειτουργίες που μπορεί να χαθούν περιλαμβάνουν τις κανονικές σκέψεις, τις ενέργειες, την ικανότητα διαχωρισμού φαντασιώσεων από την πραγματικότητα και την ικανότητα σωστής έκφρασης συναισθημάτων.

Το PANSS είναι μια σχετικά σύντομη συνέντευξη που απαιτεί 45 έως 50 λεπτά.