Θεραπεία του Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης

Το σύνδρομο γονικής αποξένωσης (Parental Alienation Syndrome / PAS) είναι ένας όρος που αναφέρεται για παιδιά, τα οποία δεν επιθυμούν επαφή με κάποιον από τους δύο γονείς. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά χωρισμένων γονέων.

Συγκεκριμένα τα παιδιά αυτά προσβάλλουν συστηματικά τον ένα γονέα και εκφράζονται με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για αυτόν κυρίως λόγω της επιρροής που δέχονται από τον άλλο γονέα.

Η συνεχής προσπάθεια κακολόγησης ή κατηγορίας του άλλου γονέα χωρίς ιδιαίτερο λόγο δεν είναι μια απλή συκοφαντική δυσφήμιση του ενός γονέα αλλά μια ολοκληρωτική από πλευράς του παιδιού αποκοπή σωματικά και συναισθηματικά.

Το σύνδρομο γονικής αποξένωσης μπορεί να εμφανισθεί σε ήπια, μέτρια και βαριά μορφή.

Στην βαριά μορφή το παιδί δεν θέλει καμία επαφή με τον άλλο γονέα, υπάρχει μια τρομερή απέχθεια που σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα γίνεται και τρόμος ενώ το παιδί δεν αισθάνεται ενοχές για αυτό.

Τα κύρια συμπτώματα για το σύνδρομο αυτό είναι το έκδηλο άγχος, κατάθλιψη, νευρικότητα, αδιαφορία προς τον άλλο γονέα με ακύρωση των συναντήσεων και μη αποδοχή δώρων, εχθρότητα και επιθετικότητα. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη εσωτερική αναστάτωση στο παιδί που ξεκινάει από την παιδική ηλικία και κάποιες φορές κρατάει μέχρι και την ενήλικη ζωή όπου μπορούν να εμφανισθούν δυσκολίες στην σύναψη σωστών διαπροσωπικών σχέσεων, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Επιπρόσθετα σε μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να εμφανισθούν τύψεις για την συμπεριφορά αυτή, κατάθλιψη και είναι πιθανόν να στραφούν κατά του άλλου γονέα με κατηγορίες για αυτή την κατάληξη.