Ψυχομετρικό εργαλείο WISC-V

Το WISC-V είναι ένα ολοκληρωμένο ψυχομετρικό εργαλείο το οποίο εξετάζει την νοητική λειτουργικότητα ενός παιδιού σε πέντε γνωστικά πεδία. Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children, Fifth Edition) χρησιμοποιείται παγκοσμίως συχνότερα για την νοητική αξιολόγηση των παιδιών και είναι σταθμισμένη στην Ελλάδα.

Η Πέμπτη έκδοση του εργαλείου WISC που είναι και η πλέον σύγχρονη, έχει υποστεί πλήρη αναθεώρηση – επικαιροποίηση και ταυτοχρόνως είναι η πιο αξιόπιστη και έγκυρη κλίμακα για την αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας από 6 έτη & 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες .

Η Κλίµακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) χρησιμοποιείται σε όλα τα κέντρα ψυχικής υγείας της χώρας καθώς και από ιδιώτες ψυχολόγους και θεωρείται απαραίτητη για τη διάγνωση αλλά και τον σχεδιασμό εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος για ένα παιδί.

Η αξιολόγηση και εκτίμηση της νοητικής λειτουργικότητας ενός παιδιού είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τους εξής λόγους: Διάγνωση Επιπέδου Νοητικής Λειτουργικότητας, Διάγνωση Ειδικών Δυσκολιών, Αξιολόγηση Νοητικής Χαρισματικότητας, Πλάνο Αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών, Θεραπευτικό Σχεδιασμό, Γενικότερη Νευροψυχολογική Εκτίμηση.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.