Θεραπεία Ζευγαριού

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση στα διαζύγια. Πολλά ζευγάρια εξαιτίας της αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις στην σχέση τους επιλέγουν να χωρίσουν. Έτσι πολλοί είναι οι λόγοι που τελικά ένα ζευγάρι από το να οδηγηθεί στον χωρισμό, μπορεί να επιλέξει να πάει για θεραπεία.   

Οι συχνές και οι έντονες συγκρούσεις, η έλλειψη εγγύτητας μεταξύ των συντρόφων, η μη ικανοποίηση του ενός συντρόφου από τον άλλο, η έλλειψη επικοινωνίας όπως και τα σεξουαλικά προβλήματα είναι κάποια από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που τα άτομα θα αναζητήσουν βοήθεια. Επίσης θέματα όπως η απιστία, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η βία, η εξάρτηση από ουσίες και αλκοόλ και η ύπαρξη μιας ψυχιατρικής ασθένειας ή κάποιας άλλης ασθένειας είναι κάποιες από τις ειδικές περιπτώσεις που το ζευγάρι αναζητεί θεραπεία.   

Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να ξεκαθαρίσουν τον τρόπο σκέψης και επικοινωνίας τους, να μάθουν να αποφεύγουν τις παρερμηνείες και να καταλήγουν σε πιο υγιή και λογικά συμπεράσματα για τη σχέση τους και τον σύντροφό τους.