Θεραπεία της κατάθλιψης με διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS)

Η κατάθλιψη αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα κοινό και σημαντικό πρόβλημα που έχει σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς, τις οικογένειές τους, τα συστήματα υγείας και την κοινωνία γενικότερα.

Είναι επίσης ευρέως αναγνωρισμένο ότι οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες θεραπείες για την κατάθλιψη ήταν ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες ενός σημαντικού ποσοστού ασθενών με αυτό το πρόβλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS) έχει αναπτυχθεί ως περαιτέρω θεραπευτική επιλογή.

Σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες, σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν τεκμηριώσει τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα της διακρανιακής μαγνητικής διέργεσης, ανακουφίζοντας τα συμπτώματα της κατάθλιψη για πολλούς ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτή τη θεραπεία.

Η επαναλαμβανόμενη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS) έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί αλλαγές στην δραστηριότητα των νευρόνων σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη ρύθμιση της διάθεσης, όπως ο προμετωπιαίος λοβός.

Σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία, η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (rTMS) rTMS είναι μια αποτελεσματική μέθοδος.

Ο μαγνητικός ερεθισμός είναι ανώδυνος και ανεκτός από τους ασθενείς και δεν έχει σημαντικές παρενέργειες.