Θεραπεία Σύνδρομου Ανήσυχων Ποδιών (RLS)

Το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών (restless legs syndrome) χαρακτηρίζεται από αισθητικά συμπτώματα, όπως δυσαισθησίες και έντονη ανάγκη κίνησης συνήθως των ποδιών.

Οι πάσχοντες από το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών έχουν δυσάρεστες αισθήσεις στα πόδια, που τους κάνουν να θέλουν να τα κινούν για να ανακουφισθούν. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως σε περιόδους ακινησίας και επιδεινώνονται τις βραδινές ώρες διαταράσσοντας τον ύπνο.

Το σύνδρομο μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά είναι πολύ συχνότερο σε άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας και είναι εξίσου συχνό και στα δύο φύλα.

Τα αίτια του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών παραμένουν άγνωστα. Κλινικά διακρίνονται δυο τύποι συνδρόμου: πρωτοπαθές και δευτεροπαθές.

Η κλινική εξέταση είναι φυσιολογική στο πρωτοπαθές, ενώ μπορεί να αποκαλύψει σημεία ήπιας νευροπάθειας, ριζοπάθειας ή μυελοπάθειας στις περιπτώσεις του δευτεροπαθούς.

Η διάγνωση του συνδρόμου των ανήσυχων ποδιών (RLS) είναι καθαρά κλινική. Στηρίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση και στον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων που εκδηλώνονται με παρόμοια συμπτωματολογία.

Η θεραπευτική του αντιμετώπιση βασίζεται στην ενημέρωση του ασθενούς για την καλοήθη φύση του συνδρόμου, στην εφαρμογή συντηρητικών μέτρων όπως η αποφυγή των παραγόντων που το πυροδοτούν καθώς και στη θεραπευτική αγωγή με φάρμακα και φυσιοθεραπεία που εφαρμόζεται στην Κλινική Βερεσιέ.