Στήριξη σε Παιδιά με Διαζευγμένους Γονείς

Σήμερα ένας στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο και σε πολλές τέτοιες οικογένειες υπάρχουν και παιδιά. Οι γονείς που χωρίζουν συχνά ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει το διαζύγιο στα παιδιά τους. Ενώ οι γονείς μπορεί να είναι συντετριμμένοι ή να ανακουφιστούν από το διαζύγιο, τα παιδιά είναι πάντα φοβισμένα και μπερδεμένα από την απειλή που αισθάνονται για την ασφάλειά τους.

Το διαζύγιο μπορεί να παρερμηνευθεί από τα παιδιά όπως το να πιστεύουν ότι τα ίδια με κάποιον τρόπο προκάλεσαν τη σύγκρουση των γονέων τους ή κάποτε αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενώσουν ξανά τους γονείς με δικές τους θυσίες. Γίνονται περισσότερο ευπαθή τόσο σε οργανικές όσο και σε ψυχικές ασθένειες και αυτό μπορεί να οφείλεται στην τραυματική απώλεια του ενός ή και των δύο γονέων με το διαζύγιο.

Μιλώντας στα παιδιά για το διαζύγιο σίγουρα δεν είναι εύκολο.

Τα μικρά παιδιά μπορεί να αντιδράσουν στο διαζύγιο με μια όλο και πιο επιθετική συμπεριφορά, να μην είναι συνεργάσιμα ή να παρουσιάσουν απόσυρση. Μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να αισθάνονται βαθιά θλίψη και εκδηλώσεις παρόμοιες του πένθους. ‘Ίσως παρουσιάσουν μείωση στην σχολική επίδοση και τα προβλήματα συμπεριφοράς.

Αν ένα παιδί δείχνει σημάδια αγωνίας ή αγχώδεις εκδηλώσεις στην Κλινική Βερεσιέ προσφέρεται αξιολόγηση και ανάλογη παρέμβαση από ψυχίατρο παιδιών και εφήβων. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προταθεί ψυχοθεραπεία για το παιδί ή τον έφηβο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.