Ψυχομετρικό Εργαλείο - MMPI

Το MMPI-2 ® (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) είναι ένα πολυφασικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της προσωπικότητας. Αποτελεί το πιο συχνό εργαλείο στην κλινική πράξη εξέτασης της προσωπικότητας και της ενήλικης ψυχοπαθολογίας. Περιέχει πάνω από 100 κλίμακες για τον εντοπισμό συμπτωμάτων προσωπικής και κοινωνικής δυσλειτουργίας. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα του είναι η ενσωμάτωση τριών σημαντικών κλιμάκων αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Αυτές οι κλίμακες, επιτρέπουν την ερμηνεία με εξαιρετική προσοχή ή την πλήρη απόρριψη ενός προφίλ ως μη αξιόπιστο ή έγκυρο-παρά την εμφάνιση (ή όχι) ψυχοπαθολογίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην κλινική πράξη για την διάγνωση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό αλλά και σε δικαστικό πλαίσιο για την σύνθεση Ψυχιατρική Πραγματογνωμοσύνη. Επιπρόσθετα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάληψη ευαίσθητων θέσεων επικινδυνότητας ή ασφάλειας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή προσωπικού.

Το MMPI®-2 αποτελείται από 567 ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό ή Λάθος) και ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης είναι 1,5 με 2 ώρες. Από την συμπλήρωση του MMPI-2 ® προηγείται λεπτομερές κλινικό ιστορικό. Δικαίωμα χορήγησης και ανάλυσης του τεστ έχουν μόνο ειδικά πιστοποιημένοι εξεταστές.