Ψυχολογική Υποστήριξη για Θέματα Εξάρτησης Μέσω Διαδικτύου “Internet Based Drug Treatment”

Οι πρόσφατες αλλαγές τόσο στα επίπεδα επικράτησης, όσο και στα πρότυπα της χρήσης παράνομων ουσιών, έχουν φέρει παράλληλα, εξελίξεις στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παροχή παρεμβάσεων.

Το διαδίκτυο έχει πλέον αναγνωριστεί ως ένα πολύ χρήσιμο μέσο όσον αφορά στην παροχή ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση παράνομων ουσιών εξάρτησης και αλκοόλ, καθώς και σε σχέση με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας.

Αυτός ο τρόπος παροχής θεραπευτικής παρέμβασης στον τομέα των ουσιών εξάρτησης, έχει επεκταθεί ταχύτατα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία και μπορεί να προσφέρει αρκετά οφέλη καθώς είναι ένα μηχανισμούς που παρέχει:

  • υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας,
  • πρόσβαση από ομάδες χρηστών που δεν καλύπτονται σήμερα από εξειδικευμένες υπηρεσίες για την ουσιοεξάρτηση
  • ένταξη στη θεραπεία, από την «άνεση» των σπιτιών των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα Στήριξης Εξαρτημένων Ατόμων μέσω Διαδικτύου

Το Πρόγραμμα γίνεται με καθοδήγηση συμβούλου της Κλινικής Βερεσιέ.

Αυτό το πρόγραμμα αφορά προγραμματισμένη απευθείας επικοινωνία (online) με κάποιο σύμβουλο- Κλινικό Ψυχολόγο.

Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα έχουν τακτικές συνεδρίες συμβουλευτικής μέσω Διαδικτύου ή μέσω τηλεφώνου.

Η συχνότητα των επαφών μεταξύ του συμβούλου και του συμμετέχοντα μπορεί να ποικίλει, όπως και η διάρκεια των παρεμβάσεων αυτών και καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες και των δύο πλευρών.  

Η θεραπεία είναι εξατομικευμένη και χρησιμοποιεί διαφορετικές ενότητες οι οποίες επικεντρώνονται για παράδειγμα, στη μείωση ή διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης κάνναβης, κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης, ηρωίνης, βενζοδιαζεπινών ή άλλης μορφής εξάρτησης της συμπεριφοράς.

Οι ενότητες περιέχουν διάφορες πληροφορίες, εργασίες και ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη αυτό-ελέγχου, αντιμετώπιση της επιθυμίας για χρήση καθώς και πρόληψης της υποτροπής.