Πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας Εξ Αποστάσεως (Online)

Το πρόγραμμα online ψυχοθεραπείας προσφέρεται για αγχώδεις διαταραχές, κρίσεις πανικού, στρες, φοβίες (κλειστοφοβία, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία), κατάθλιψη και άλλα ψυχολογικά προβλήματα.

Η ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου είναι αναγνωρισμένη και αποδεκτή μορφή θεραπευτικής παρέμβασης.

Το πρόγραμμα ψυχοθεραπείας εξ αποστάσεως (online) προσφέρεται σε άτομα που για διάφορους λόγους δεν μπορούν προσωπικά να συμμετέχουν σε συνεδρίες με τον Ψυχολόγο.

Η online συμβουλευτική απευθύνεται κυρίως σε άτομα που:

  • Ξεκίνησαν το Πρόγραμμα με προσωπικές συνεδρίες και αναγκάστηκαν για διάφορους λόγους να το διακόψουν
  • Zούν σε άλλη χώρα, επαρχία ή πόλη
  • Δεν έχουν ευέλικτο ωράριο εργασίας
  • Ταξιδεύουν συχνά
  • Για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να επισκέπτονται τον χώρο της Κλινικής

Οι Κλινικοί ψυχολόγοι της Κλινικής Βερεσιέ που λειτουργούν το εξ ’αποστάσεως Πρόγραμμα (online) είναι επαγγελματίες με μακρόχρονη εμπειρία, άρτιες πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, κάτοχοι της ανάλογης άδειας άσκησης επαγγέλματος και εφαρμόζουν πιστά τον κώδικα δεοντολογίας του ψυχολόγου.

Τυγχάνουν δε τακτικής εποπτείας από τους Ψυχιάτρους της Κλινικής.