Θεραπεία Παρανοειδούς Διαταραχής Προσωπικότητας

Άτομα που διακατέχονται από παράνοια διάχυτη και μακροχρόνια καχυποψία αλλά και μια δυσπιστία προς τους άλλους θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας. Επίσης, τα άτομα αυτά πιστεύουν ότι οι πράξεις των άλλων γύρω τους είναι εχθρικές και έχουν μια τάση αυτό-αναφοράς, ή μια επιμονή αίσθηση του προσωπικού δικαιώματος. Η καχυποψία που δημιουργείται οδηγεί το άτομο σε μια επιθετική συμπεριφορά ή στο να απορρίπτει συνεχώς αλλά άτομα.

Η Παρανοειδής Διαταραχή Προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Παρουσιάζει μη αιτιολογημένη καχυποψία ότι οι άλλοι τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον εξαπατήσουν.
  • Ασχολείται επίμονα με αδικαιολόγητες και ανυπόστατες αμφιβολίες για την πίστη ή την αξιοπιστία φίλων ή συνεργατών.
  • Δεν εμπιστεύεται προσωπικά θέματά του στους άλλους, από αδικαιολόγητο φόβο ότι οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα εναντίον του.
  • Έχουν την τάση να εξάγουν συμπεράσματα διαβάζοντας κρυμμένα μειωτικά ή απειλητικά μηνύματα σε καλοήθεις παρατηρήσεις ή γεγονότα.
  • Κρατά επίμονα κακία, δηλ. δεν συγχωράει προσβολές, τραυματισμούς ή υποτιμήσεις.
  • Οι ασθενείς αυτοί είναι συχνά εχθρικοί και αντιδρούν πολύ επιθετικά σε κινήσεις ή λόγια, που οι ίδιοι εκλαμβάνουν ως προσβολές.
  • Παρουσιάζει σκηνές ζηλοτυπίας, χωρίς λόγο, σχετικά με την πίστη του (της) συζύγου ή του σεξουαλικού συντρόφου.

Όσον αφορά την θεραπευτική διαδικασία υπάρχει μια δυσκολία στα άτομα με αυτή την διαταραχή να αποδεχτούν ότι χρειάζονται θεραπεία και για αυτό το λόγο καθυστερούν ή δεν ζητούν βοήθεια. Ο θεραπευτής πρέπει να είναι ειλικρινής απέναντί στον ασθενή του και η μορφή της ψυχοθεραπείας που φάνηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά στην διαταραχή αυτή είναι η ατομική, υποστηρικτικού τύπου. Επίσης επειδή τα άτομα αυτά μπορούν να γίνουν επιθετικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην θεραπεία. Παράλληλα η χορήγηση φαρμάκων βοηθούν στην μειώση του άγχους και τον περιορισμό της παρανοειδούς σκέψης του ατόμου και βοηθούν επίσης στην εξέλιξη της ψυχοθεραπείας του ατόμου με καλύτερα συνολικά αποτελέσματα.