Ψυχομετρικό Εργαλείο – MMSE

Η εξέταση Mini-Mental State Examination (MMSE) είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων που χρησιμοποιείται εκτενώς σε κλινικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις για τη μέτρηση της γνωστικής εξασθένησης. Χρησιμοποιείται συνήθως στην ιατρική και στη συναφή υγεία για την ανίχνευση της άνοιας. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκτίμηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης της γνωστικής εξασθένησης και για την παρακολούθηση της πορείας των γνωστικών αλλαγών σε ένα άτομο με την πάροδο του χρόνου καθιστώντας έτσι έναν αποτελεσματικό τρόπο για την τεκμηρίωση της αντίδρασης ενός ατόμου στη θεραπεία. 

Η διεξαγωγή της δοκιμής διαρκεί μεταξύ 5 και 10 λεπτών και εξετάζει λειτουργίες όπως εγγραφή (επανάληψη ονομάτων), προσοχή και υπολογισμό, ανάκληση, γλώσσα, δυνατότητα παρακολούθησης απλών εντολών και προσανατολισμού. 

Τα πλεονεκτήματα του MMSE είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία για τη διάγνωση και τη διαχρονική αξιολόγηση της νόσου του Alzheimer, αλλά και άλλων ειδών Άνοιας.

Στην Κλινική Βερεσιέ εφαρμόζεται επιτυχώς το Ψυχομετρικό Εργαλείο – MMSE.