Κλίμακα Αξιολόγησης Wender Utah (WURS)

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Wender Utah (WURS) χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της διαταραχής υπερκινητικότητας και έλλειψης προσοχής (ADHD) σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 17 ετών.

Η Κλίμακα Αξιολόγησης Wender Utah (WURS) αποτελείται από 18 ερωτήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού, τους τελευταίους 6 μήνες.   

Το ερωτηματολόγιο προορίζεται να συμπληρωθεί από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού ή του εφήβου. Τα πρώτα στοιχεία θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την απροσεξία (π.χ. το παιδί δυσκολεύεται να οργανώσει καθήκοντα και δραστηριότητες). Το δεύτερο σύνολο στοιχείων θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά που σχετίζεται με συμπτώματα υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας (π.χ. μιλάει υπερβολικά). Το τελευταίο σύνολο στοιχείων θέτει ερωτήματα κατά πόσο τα συμπτώματα της συμπεριφορά ήταν παρούσα πριν από την ηλικία των επτά ετών. Είναι επίσης χρήσιμο στον εντοπισμό του υπο-τυπου (απροσεξία ή υπερκινητικότητα) της διαταραχής.