Κατ’ Οίκον Αξιολόγηση Ασθενών με Άνοια

Η άνοια αποτελεί σύνδρομο, κυρίως των ηλικιωμένων, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλαπλά γνωστικά ελλείμματα στα πλαίσια ενός σταθερού επιπέδου συνειδήσεως.

Τα γνωστικά ελλείματα αφορούν κυρίως τον προσανατολισμό, τη μνήμη, τη γλώσσα, την αντίληψη και την κρίση, την προσοχή και τη συγκέντρωση, καθώς και τις κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου.

Πρόκειται για μία κατάσταση με προϊούσα νοητική έκπτωση και με συνοδές διαταραχές του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας.

Η συχνότερη αιτία άνοιας είναι η νόσος Alzheimer (70%), ακολουθούμενη από την αγγειακή άνοια (15-30%) κ.α.

Οι συνέπειες της άνοιας είναι επιβαρυντικές για το άτομο και την οικογένεια του λόγω της παρατεταμένης ψυχικής καταπόνησης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των λειτουργικά εξαρτημένων ατόμων με άνοια παραμένει στο σπίτι του στην κοινότητα, με την οικογένεια να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας.

Ωστόσο, η παρουσία ψυχικών και κινητικών προβλημάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία μεταφοράς του ατόμου στο ιατρείο για εξέταση.

Η Κλινική Βερεσιέ παρέχει υπηρεσίες κατ’οίκον αξιολόγησης ασθενών με άνοια.