Θεραπεία Εξάρτησης από το Αλκοόλ

Στην Κλινική Βερεσιέ προτείνεται θεραπεία εξάρτησης από το αλκοόλ, τόσο στην Κλινική όσο και ως εξωτερικό Πρόγραμμα. Εφαρμόζεται επίσης εντατικό Πρόγραμμα Ατομικής Ψυχολογικής Απεξάρτησης, καθώς και αντιμετώπιση της συννοσυρότητας, δηλαδή ύπαρξη της εξάρτησης που συνοδεύεται και από ψυχική διαταραχή. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία της έναρξης της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η Διάγνωση του προβλήματος. 

Η καλή και εμπεριστατωμένη λήψη ιστορικού καθώς και η χρησιμοποίηση τεστ μπορούν να βοηθήσουν τον ειδικό εύκολα να καθορίσει την Διάγνωση και το στάδιο που βρίσκεται το άτομο που ζητά βοήθεια. 

Το μεγάλο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικογένεια και το περιβάλλον του πότη είναι η στιγμή που το ίδιο το άτομο θα αναγνωρίσει το πρόβλημα του για να ζητήσει βοήθεια. Αυτό επιβάλλεται διότι αν ο εξαρτημένος δεν έχει επίγνωση της κατάστασης του πρώτα δεν ζητά βοήθεια και δεύτερο όταν αρχίσει η θεραπευτική προσπάθεια δεν μπορεί να συμμετέχει στην απεξάρτηση του.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο φάσεις:

1. Σωματική αποτοξίνωση

2. Ψυχολογική απεξάρτηση

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

Στην πρώτη φάση επιδιώκεται η αντιμετώπιση των στερητικών συμπτωμάτων που πιθανόν να παρουσιαστούν όταν ελαττωθεί ή σταματήσει η κατανάλωση ποτού. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται μερικά από τα κυριότερα συμπτώματα του στερητικού συνδρόμου:

Συμπτώματα του Αυτόνομου Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

 • Ταχυκαρδία
 • Ταχύπνοια
 • Τρόμος των χεριών 
 • Έντονες και άβουλες κινήσεις των βλεφάρων

Συμπτώματα του Γαστρεντερικού Συστήματος

 • Ναυτία
 • Εμετός
 • Ανορεξία

Ψυχολογικά Συμπτώματα

 • Κακοκεφιά
 • Άγχος
 • Νευρικότητα
 • Ευερεθιστότητα
 • Διαταραχές του ύπνου

Συμπτώματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 

 • Επιληπτικές κρίσεις
 • Τρομώδες παραλήρημα

Οι σοβαρές επιπλοκές του αλκοολικού στερητικού συνδρόμου είναι η εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων τύπου grand mal και το αλκοολικό στερητικό παραλήρημα γνωστό ως "τρομώδες παραλήρημα" - Delirium Tremens.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η θεραπεία του αλκοολικού στερητικού συνδρόμου έχει δύο κυρίως στόχους.

α) Να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει τα στερητικά του συμπτώματα με ένα ασφαλή και όσο γίνεται λιγότερο δυσάρεστο τρόπο.

β) Να ενισχύσει τα κίνητρα και τις προσπάθειες του ώστε να παραμείνει καθαρός από το αλκοόλ. 

Η αντιμετώπιση των στερητικών συμπτωμάτων μπορεί να γίνει με τις εξής τρόπους:

1. Εξωτερική βάση

Εφαρμόζεται όταν το άτομο δηλώνει ετοιμότητα για συμμετοχή στην θεραπεία, επίσης όταν τα συμπτώματα είναι ήπιας ή μέτριας βαρύτητας και υπάρχει οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό σύστημα. 

2. Κλειστή ενδονοσοκομειακή νοσηλεία

Εφαρμόζεται όταν απότυχαν αρκετές φορές οι εξωτερικής βάσης θεραπευτικές προσπάθειες, όταν το άτομο δηλώνει αδυναμία να κάνει από μόνο του σε εξωτερική βάση το πρόγραμμα, όταν απουσιάζει οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό σύστημα, όταν τα συμπτώματα είναι σοβαρής βαρύτητας καθώς και η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας ή αυτοκτονικού ιδεασμού.

Η σωστή εκτίμηση της βαρύτητας των συμπτωμάτων είναι ιδιαίτερα βοηθητική προκειμένου να καθορισθεί η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.

ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ (ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕΡΕΣ)

Ύστερα από την λήψη ιστορικού και καθορισμού του σταδίου της αλκοολικής κατάχρησης / εξάρτησης και της βαρύτητας των πιθανών στερητικών συμπτωμάτων γίνεται ο θεραπευτικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει:

1. Φαρμακευτική παρέμβαση (βενζοδιαζεπίνες, νοοτρόπα, ενυδάτωση, βιταμίνες κ.α.)

2. Ψυχοθεραπευτική παρέμβαση - προσωπική συμβουλευτική, ενίσχυση κινήτρων, κινητοποίηση του οικογενειακού συστήματος. 

Η θεραπεία στην Κλινική, υπό κανονικές συνθήκες - χωρίς την ύπαρξη πιθανών επιπλοκών από άλλα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού - διαρκεί μέχρι 7 μέρες.΄

Η βιολογική άμυνα για πρόληψη της υποτροπής της κατάχρησης αλκοόλ επιτυγχάνεται με την χορήγηση χαπιού ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ύστερα από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης ο χρήστης οινοπνεύματος περνά στην δεύτερη και σημαντικότερη φάση της θεραπευτικής διαδικασίας, δηλαδή της απεξάρτησης και αποκατάστασης. 

Ο στόχος κατά την φάση αυτή είναι η μείωση της επιθυμίας για το αλκοόλ και η πρόληψη της υποτροπής. 

Στο στάδιο στην όλη προσπάθεια που γίνεται από το εξαρτημένο μέλος για αποχή από το αλκοόλ, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του οικογενειακού συστήματος σε οποιονδήποτε πρόγραμμα ακολουθήσει. 

"ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ"

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ

Η κατάχρηση αλκοόλ μπορεί να οδηγήσει ορισμένα άτομα στην ανάπτυξη ψυχολογικών και ψυχιατρικών προβλημάτων, τα οποία αρκετές φορές είναι αναγκαία να αντιμετωπίστουν με φαρμακευτικά μέσα.

Η ψυχολογική απεξάρτηση και η συνεχής αποχή από την χρήστη απαιτούν συμμετοχή σε πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης.

Το Πρόγραμμα "ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ" είναι ένα δομημένο ατομικό πρόγραμμα Απεξάρτησης και βασίζεται στην λογική - συναισθηματική και συμπεριφερική θεραπεία.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της χρήσης.

Εφαρμόζεται σε πολύ τακτικές ατομικές συναντήσεις (εφαρμόζεται με βάση τις ανάγκες του θεραπευόμενου) από εκπαιδευμένο ψυχολόγο που διαρκούν ενάμιση ώρα.

Το πρόγραμμα με την επιτυχή αφομοίωση του προηγούμενου βήματος, εφαρμόζεται σταδιακά και καλύπτει ΒΗΜΑ ΜΕ ΒΗΜΑ τις ακόλουθες κυριότερες πτυχές:

1. Αναγνώριση και αποδοχή του προβλήματος

2. Η σχέση του ατόμου με τις ουσίες και συμπεριφορές εξάρτησης

3. Η ψυχολογική κατάσταση του θεραπευόμενου. Ψυχομετρικά τεστ.

4. Ψυχοεκπαίδευση.

5. Ύπαρξη, αναζήτηση και ενίσχυση κινήτρων.

6. Αλλαγή στάσεων / πιστεύω απέναντι στο φαινόμενο της χρήσης.

7. Δραστήρια συμμετοχή / σχεδιασμός / εφαρμογή αλλαγών συμπεριφοράς σε σχέση με την χρήση.

8. Οριοθέτηση στις σχέσεις / χώρους / χρόνο.

9. Τοποθέτηση στόχων.

10. Το πρόβλημα της χρήσης και η οικογένεια του θεραπευόμενου / συνεξάρτηση/ σύμμαχοι.

11. Αποτροπή της υποτροπής.

12. Σχεδιασμός προγράμματος κοινωνικής επανένταξης. 

Επίσης στα εξαρτημένα άτομα και στις οικογένειες τους προτείνεται συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα ψυχολογικής απεξάρτησης.