Θεραπεία Εξάρτησης από το Τζόγο και τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Η ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια αποτελεί  για τους περισσότερους τρόπο ψυχαγωγίας και διασκέδασης.  Παρόλα αυτά, υπάρχουν άτομα τα οποία ασχολούνται συστηματικά, και  η αυτή τους ενασχόληση δημιουργεί πρόβλημα.  

Η ενασχόληση αυτή, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί προβλήματα  στις προσωπικές, επαγγελματικές και οικογενειακές σχέσεις του ατόμου.  Μεγάλο ποσοστό των ατόμων έχουν εμφανίσει συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Επίσης συχνά  καταφεύγουν  σε επικίνδυνες συμπεριφορές.  

Η θεραπεία επικεντρώνεται στην αμφισβήτηση και την αλλαγή των αρνητικών και δυσλειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων που αφορούν την προβληματική ενασχόληση με το  τζόγο. Σκοπό έχει την αποφυγή των πειρασμών και συμπεριφορών που οδηγούν στην ενασχόληση αυτή. Τέλος, μπορεί ακόμη να ασχοληθεί με ζητήματα ελέγχου των παρορμήσεων και με οποιαδήποτε υποβόσκουσες σκέψεις και προβλήματα που οδηγούν στην δυσλειτουργική αυτή συμπεριφορά.