Θεραπεία Ερπητικής Νευραλγίας

Η ερπητική νευραλγία είναι ένα σύνδρομο νευροπαθητικού πόνου που συνοδεύει ένα επεισόδιο έρπητα ζωστήρα.

Οφείλεται σε νευρική βλάβη εξαιτίας του πολλαπλασιασμού του ιού του έρπητα ζωστήρα στα γάγγλια των οπισθίων ριζών του νωτιαίου μυελού με επακόλουθη τροποποίηση της λειτουργίας του νευρικού συστήματος.

Συνήθως, η νευραλγία υποχωρεί με την επούλωση του ερπητικού εξανθήματος μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά κάποιες φορές επιμένει για αρκετό καιρό, ακόμα και χρόνια, μεταπίπτοντας σε μεθερπητική νευραλγία.

Η μεθερπητική νευραλγία έχει αντίκτυπο στη συνολική ποιότητα της ζωής του ασθενή, καθώς επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, την ψυχολογία του, αλλά και τις καθημερινές δραστηριότητές του.

Ο κίνδυνος εγκατάστασης μεθερπητικής νευραλγίας μετά από ένα επεισόδιο έρπητα ζωστήρα αυξάνεται με την ηλικία του ασθενούς και τη βαρύτητα της νόσησης κατά την οξεία φάση.

Μεθερπητική Νευραλγία

Η μεθερπητική νευραλγία είναι η πιο κοινή επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα και συνήθως εμφανίζεται στην περιοχή του δέρματος που προϋπήρχε το εξάνθημα.

Χαρακτηρίζεται απο καυστικό, οξύ διαπεραστικό πόνο που διαρκεί για 3 μήνες ή περισσότερο μετά το εξάνθημα του έρπητα ζωστήρα.

Μπορεί να συνδυάζεται με αυξημένη ευαισθησία της περιοχής της βλάβης ακόμα και στο ελαφρύ άγγιγμα (αλλοδυνία) και σε ορισμένες περιπτώσεις με αυξημένη εφίδρωση στην εμπλεκόμενη περιοχή λόγω τοπικής δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Η πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας μπορει να εχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή προκαλώντας αϋπνια, κατάθλιψη, κόπωση, δυσκολίες στο ντύσιμο και στο μπάνιο  και απώλεια της ανεξαρτησίας του ατόμου.

Αποτελεί σύνδρομο χρόνιου περιφερικού νευροπαθητικού πόνου και χρήζει εξειδικευμένης αντιμετώπισης.