Θεραπεία Διατροφικών Διαταραχών

Τα τελευταία χρόνια, οι διατροφικές διαταραχές έχουν συγκεντρώσει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Παρατηρείται ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, αναφέρουν ότι έχουν μια δυσλειτουργική σχέση  με την πρόσληψη της τροφής. Οι διαταραχές  πρόσληψης τροφής ή αλλιώς διατροφικές διαταραχές  ανήκουν στην κατηγορία των σοβαρότερων ψυχικών διαταραχών εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού νοσηρότητας και θνησιμότητας  αλλά και της σημαντικής μείωσης  της λειτουργικότητας των ατόμων. Στις διατροφικές διαταραχές ανήκει η ανορεξία, η βουλιμία και η υπερφαγία.

Τα άτομα με διατροφικές διαταραχές  έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την μείωση και εξασθένιση των κοινωνικών και λειτουργικών τους ρόλων. Μπορεί να εμφανίσουν κατάθλιψη, άγχος, κοινωνική απομόνωση και επιπλοκές όσο αφορά την υγεία τους. Τέλος μπορεί ακόμη και να οδηγηθούν στο θάνατο είτε από της επιπλοκές είτε από απόπειρες αυτοκτονίας.

Ο αντίκτυπος από τις διατροφικές διαταραχές δεν επηρεάζει μόνο το άτομο αλλά και την οικογένεια του. Μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση άγχους και διαταραχές της διάθεσης και στην οικογένεια του ατόμου  ακόμα και στην απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος αφού το άτομο μπορεί να χρειάζεται να έχει κάποιο άτομο να το φροντίζει συνεχώς.

Η εμφάνιση των διατροφικών διαταραχών   γίνεται συνήθως κατά την ηλικία των 10 ετών ή την νεαρή  ζωή χωρίς αυτό  να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί στην παιδική ηλικία ή αργότερα σε μεταγενέστερο ηλικιακό στάδιο. Η πιθανότητα εμφάνισης δεν διαφέρει ως προς το φύλο. Ωστόσο οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπής.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι λόγοι εμφάνισης οφείλεται σε βιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.

Η ψυχολογική στήριξη έχει ως στόχο των εντοπισμό και μετατροπή του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης του ατόμου  ως προς το σώμα του και της σχέσης του με το φαγητό, με αποτέλεσμα να μπορεί να ζήσει με πιο λειτουργικό τρόπο.