Θεραπεία Βουλιμίας

Η βουλιμία ανήκει στις διατροφικές διαταραχές. Βασικό χαρακτηριστικό της διαταραχής έιναι η αυξημένη επιθυμία του ατόμου για κατανάλωση φαγητού και στην συνέχεια ακολουθεί ο αυτοπροκαλούμενος εμετός.

Τα κύρια συμπτώματα της βουλιμίας είναι:

  • Εκτιμά τον εαυτό του βασισμένος στο σχήμα και το βάρος του σώματός του.
  • Το άτομο εμφανίζει επεισόδια υπερφαγίας: καταναλώνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μεγαλύτερη ποσότητα τροφής από αυτήν που θα μπορούσαν να καταναλώσουν οι περισσότεροι ανθρώποι στην ίδια χρονική περίοδο και κάτω από όμοιες περιστάσεις. Ωστόσο το άτομο νιώθει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι και πόσο τρώει.
  • Το άτομο στην προσπάθεια του να αποφύγει την αύξηση του βάρους του χρησιμοποιεί διάφορους τρόπου όπως ο αυτοπροκαλούμενος εμετός, κατάχρηση διουρητικών ή καθαρτικών ή η υπερβολική άσκηση.

Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση και στους άνδρες. Η έναρξη συνήθως είναι στην εφηβεία. Ωσόστο, υπάρχουν υψηλά ποσοστά και σε άλλες ηλικίες.

Στην Κλινική Βερεσιέ η θεραπεία της βουλιμίας γίνεται με πρώτο βήμα την αναγνώριση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Η αντιμετώπιση γίνεται με φαρμακοθεραπεία που στόχο έχει την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διαταραχή. Από την άλλη, η ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αναγνώριση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με την τροφή και τις δυσλειτουργικές σκέψεις για το βάρος και το σχήμα του σώματος. Το άτομο μαθαίνει να υιοθετεί κατάλληλους τρόπους ελέγχου του βάρους και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα που ίσως υπάρχουν σε άλλους τομείς της ζωής του έτσι ώστε να αποκτήσει αίσθηση ελέγχου και να αυξυθεί η αυτοεκτίμησή του.