Θεραπεία της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια

Η εξάρτηση στα τυχερά παιγνίδια είναι μια ψυχική πάθηση και εκδηλώνεται με συχνά και επαναλαμβανόμενα επεισόδια ενασχόλησης με τυχερά παιγνίδια που κυριαρχούν στη ζωή του ατόμου, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αρνητικά οι κοινωνικές, επαγγελματικές, υλικές και οικογενειακές αξίες καθώς και οι καθημερίνες του υποχρεώσεις.

Οι πάσχοντες από την Εξάρτηση στα τυχερά παιγνίδια μπορεί:

 • να θέτουν σε κίνδυνο το επάγγελμά τους
 • να δημιουργούν υπέρογκα χρέη
 • να ψεύδονται ή να παραβιάζουν το νόμο (προσπαθώντας να αποκτήσουν χρήματα για να παίξουν ή να πληρώσουν τα χρέη που δημιουργούν παίζοντας)

Τα εξαρτημένα άτομα παρουσιάζουν μια έντονη παρόρμηση για απασχόληση με τυχερά παιγνίδια, την οποία είναι δύσκολο να ελέγξουν. Αυτή συνοδεύεται από υπερ-απασχόληση με ιδέες και εικόνες της πράξης του παιγνιδιού και των συνθηκών οι οποίες βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή την πράξη.

Η υπεραπασχόληση και η παρόρμηση συχνά αυξάνονται στις περιόδους ζωής τους, κατά τις οποίες βιώνουν έντονο στρες.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ως κύρια διαγνωστικά χαρακτηριστικά του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια:

 • διαρκής και επαναλαμβανόμενη απασχόληση με τυχερά παιγνίδια.
 • συνεχές και συχνά εντεινόμενο παιχνίδι παρά τις αρνητικές συνέπειες όπως η απώλεια περιουσίας, η διαταραχή των οικογενειακών σχέσεων και ο κλονισμός της προσωπικής κατάστασης.

Για τη διάγνωσή της παθολογικής αυτής κατάστασης απαιτούνται πέντε ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Το άτομο ασχολείται συνεχώς με τα τυχερά παιγνίδια ή με την εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης του πάθους του.
 • Έχει συνεχώς την ανάγκη να παίζει με αυξανόμενα ποσά.
 • Έχει κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να μειώσει ή να σταματήσει τον τζόγο χωρίς επιτυ­χία.
 • Είναι ανήσυχος ή σε ένταση όταν προσπαθεί να διακόψει την απασχόληση του με τα τυχερά παιγνίδια.
 • Ίσως παίζει για να ξεφύγει από τα προβλήματα του ή τη δυσφορία  που τον κατέχει.
 • Επιστρέφει την επόμενη μέρα με την ελπίδα να κερδίσει τα χαμένα.
 • Λέει ψέματα συνεχώς στην οικογένειά του ή σε άλλους,αποκρύπτοντας την έκταση του προβλήματος.
 • Θέτει σε κίνδυνο ή χάνει το επάγγελμά του ή ευκαιρίες, π.χ. να κάνει καριέρα.
 • Διαπράττει παρανομίες, π.χ. κλοπές, πλαστογραφίες, α­πάτες, καταχρήσεις.
 • Εξαρτάται από τρίτους για να του δανείσουν χρή­ματα, ώστε να βελτιώσει την απελπιστική οικονομική του θέση λόγω της χαρτοπαιξίας.

Διαγνωστικά κριτήρια της εξάρτησης στα τυχερά παιγνίδια:

 • Δύο επεισόδια παιγνίου σε μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.
 • Αυτά τα επεισόδια δεν είχαν κάποιο κέρδος για το άτομο, αλλά συνέχισαν, παρά την προσωπική ψυχική πίεση και εμπλοκή με τη λειτουργικότητά του.
 • Το άτομο περιγράφει μια έντονη τάση να παίζει, που ελέγχεται δύσκολα και που αναφέρει ότι είναι αδύνατο να σταματήσει να παίζει, παρά την επιθυμία του γι’ αυτό.
 • Το άτομο ενασχολείται με σκέψεις ή φαντασιώσεις για τη διαδι­κασία του παιγνίου ή τις συνθήκες γύρω από αυτό.
 • Σχετίζεται με άλλες διαταραχές όπως: διαταραχή διάθεσης κατά την οποία η χαρ­τοπαιξία επιτείνεται, διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοσωμα­τική διαταραχή (υπέρταση, ημικρανία).

Θεραπεία

Για τη θεραπεία της εξάρτησης στα τυχερά παιγνίδια στην Κλινική Βερεσιέ προσφέρονται τα πιο κάτω:

 • Ατομική, Οικογενειακή και Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Φαρμακευτική αγωγή στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για κάλυψη άγχους, κατάθλιψης, αϋπνίας, αυτοκαταστροφικών σκέψεων  κλπ.