Θεραπεία Αλκοολικής Πολυνευροπάθειας

Η ανάπτυξη της περιφερικής νευροπάθειας, ειδικά του σχηματισμού της πρωταρχικής αισθητικοκινητικής αξονικής περιφερικής πολυνευροπάθειας, είναι ένας κίνδυνος για τα άτομα με ιστορικό χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ.

Η αλκοολική πολυνευροπάθεια προκαλείται από τις τοξικές επιδράσεις της αλκοόλης και των μεταβολιτών της στα δομικά στοιχεία του περιφερικού νευρικού συστήματος

Τα συμπτώματα της αλκοολικής νευροπάθειας, όπως αυτά πολλών από τις άλλες αξονικές αισθητικοκινητικές πολυνευροπάθειες, εμφανίζονται αρχικά περιφερικά στα κάτω άκρα.

Η αλκοολική πολυνευροπάθεια χαρακτηρίζεται από αισθητικά συμπτώματα όπως μούδιασμα, παραισθησίες, δυσαισθησίες, αλλοδυνία, μειωμένη αίσθηση της δόνησης, τα οποία εμφανίζονται συνήθως πριν από την εκδήλωση των κινητικών συμπτωμάτων όπως αδυναμία των μυών των κάτω άκρων, διαταραχές βάδισης και ανισορροπία (σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη βλάβη της παρεγκεφαλίδας στον εγκέφαλο). 

Επίσης εμφανίζονται συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα όπως αυξημένη εφίδρωση, διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης, αλλαγή στο χρώμα του δέρματος και σεξουαλικά προβλήματα.

Κάθε δεύτερο άτομο που πάσχει από αλκοολισμό έχει εκδηλώσεις πολυνευροπάθειας.

Η διάρκεια της ασθένειας μπορεί να ποικίλει σημαντικά και κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια. Το αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έγκαιρη θεραπεία που γίνεται στην Κλινική Βερεσιέ και την άρνηση κατανάλωσης αλκοόλ.