Θεραπεία Αγγειακής Άνοιας

Η Αγγειακή Άνοια αποτελεί την δεύτερη πιο συχνή μορφή άνοιας μετά την νόσο του Alzheimer.

Μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς που έχουν υποστεί Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο ή έχουν πολλαπλές μικρές ισχαιμικές βλάβες.

Όπως και στις άλλες μορφές άνοιας παρουσιάζονται συμπτώματα όπως έκπτωση στο επίπεδο νοητικής λειτουργικότητας καθώς και προβλήματα στους τομείς της γλώσσας (αφασία), μνήμης, οπτικοχωρικές δεξιότητες, εκτελεστικές ικανοτήτητες και το συναίσθημα.

Οι νευροψυχιατρικές διαταραχές όπως η κάταθλιψη και ψύχωση είναι συχνές στο 50% των ασθενών.

Τα συμπτώματα αυτά είναι αρκετά σοβαρά και επηρεάζουν τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Διάφοροι παράγοντες όπως η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία και το κάπνισμα αποτελούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες που αυξάνουν το ρίσκο εκδήλωσης της Αγγειακής Άνοιας.

Σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών η αγγειακή άνοια μπορεί να συνυπάρχει με την Νόσο του Alzheimer.

Η διάγνωση της αγγειακής άνοιας γίνεται μετά από ενδελεχή νευρολογική εξέταση, εξέταση της διανοητικης κατάστασης του ασθενή με εξειδικευμένα νευροψυχολογικά τέστ καθώς και απεικόνιση του εγκεφάλου με αξονική ή μαγνητική τομογραφία για απόδειξη αγγειακών βλάβων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ιστορικού για Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) ή άλλων καρδιακών και αγγειακών προβλημάτων.

Στο Ιατρικό κέντρο Βερεσιέ προσφέρονται θεραπείες για αντιμετώπιση της Αγγειακής Άνοια αντιμετωπίζεται. Η ρύθμιση επίσης των παραγόντων κινδύνου μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη αυτής της άνοιας.