Σύνδρομο Στέρησης (Τρομώδες Παραλήρημα)

Το σύνδρομο στέρησης είναι αποτέλεσμα της απόλυτης η σχετικής αποχής της χρόνιας χρήσης αλκοόλ για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το σύνδρομο στέρησης χαρακτηρίζεται απο διάφορα συμπτώματα όπως:

 • Τρόμο
 • Σπασμούς
 • Ψευδαισθήσεις
 • Σύγχυση
 • Ψυχοκινητική Διέγερση
 • Υπερδιέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος

Εμφανίζεται συνήθως μέχρι 36 ώρες απο την πλήρη διακοπή της λήψης αλκοόλ με έναρξη απότομα και υποχωρεί βαθμιαία μετά απο μερικές ημέρες μέχρι και 4-5 εβδομάδες.

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-IV), της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας η διάγνωση του στερητικού συνδρόμου εξυπακούει την ύπαρξη:

 • Διακοπής (ή ελάττωσης) παρατεταμένης και σημαντικής κατανάλωσης αλκοόλ
 • Παρουσία δύο η περισσότερων συμπτωμάτων, τα οποία εκδηλώνονται εντός ωρών η λίγων ημερών όπως:
 • Υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος (εφίδρωση,ταχυκαρδία>100/λεπτό)
 • Τρόμος χειρών
 • Αϋπνία
 • Ναυτία και εμετός
 • Παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις οπτικές, απτικές ή ακουστικές
 • Ψυχοκινητική διέγερση
 • Άγχος
 • Κρίση μείζονος επιληψίας (grand mal)

Το τρομώδες παραλήρημα (Delirium Tremens) είναι μια επείγουσα ιατρική κατάσταση. Με την ιατρική παρέμβαση η θνησιμότητα από το τρομώδες παραλήρημα μειώνεται στο 5%.

Η αντιπετώπιση του συνδρόμου στερήσεως (Delirium Tremens) είναι φαρμακευτική και  γίνεται ενδονοσοκομειακά.