Θεραπεία Εξάρτησης από το Αλκοόλ και Θεραπεία με Ναλτρεξόνη

Το πρόβλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ παρουσιάζει κατά τα τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση.

Η χρήση, κατάχρηση και εξάρτηση στο αλκοόλ είναι ένα πολύ σύνθετο βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει συνήθως νεαρά άτομα, άντρες και γυναίκες.

Η εξέλιξη της γενετικής επιστήμης έδειξε πως η κληρονομικοί παράγοντες για την ανάπτυξη  του προβλήματος, συμβάλουν με ποσοστά από 40-70%, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης της εξάρτησης.

Το πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Λήψη ιστορικού και εκτίμηση της κατάστασης

Κατά την πρώτη επαφή με το εξαρτημένο άτομο συλλέγονται στοιχεία που αφορούν την χρήση όπως:

 • το χρόνο έναρξης της αλκοολικής κατανάλωσης
 • τον χρόνο έναρξης  κατανάλωσης ποσοτήτων πέρα από τον αποδεκτό μέσο όρο κατανάλωσης του ίδιου του ατόμου και του κοινωνικού του περίγυρου
 • το είδος του αλκοόλ που χρησιμοποιήθηκε σε όλη σε όλη την πορεία της αλκοολικής χρήσης
 • το στυλ αλκοολικής κατανάλωσης (ποσότητα, συχνότητα, διάρκεια)
 • τα κίνητρα για χρήση και συνέχιση της χρήσης
 • τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη χρήση
 • τον βαθμό της σχετιζόμενης με αυτήν τοξίκωσης που σχετίζεται με την κατάχρηση
 • τον χρόνο εμφάνισης στερητικών συμπτωμάτων μετά την διακοπή της χρήσης την σοβαρότητα τους, τον τρόπο αντιμετώπισης τους στο σπίτι  και τον χρόνο αποχώρησης τους
 • περίοδοι αποχής, στοιχεία που την συντηρούσαν και επίδραση  της στην γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου
 • υποτροπές και μελέτη των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτές
 • λήψη στοιχείων για την μέχρι τώρα θεραπευτική προσπάθεια του εξαρτημένου ατόμου
 • Είδος και πορεία θεραπείας ( εξωτερικής ή εσωτερικής διαμονής), διάρκεια, έκβαση.
 • Η στάση του εξαρτημένου απέναντι στις προηγούμενες θεραπείες και ο επηρεασμός της κοινωνικής και επαγγελματικής του λειτουργικότητας.
 • Αξιολόγηση της κατάστασης της ψυχικής υγείας όπως η ύπαρξη άγχους, κατάθλιψης, ψύχωσης- πριν ή και κατά την διάρκεια της χρήσης και η αλληλεπίδραση τους με την εξάρτηση
 • Εκτίμηση της κατάστασης της σωματικής υγείας και τις βλαβερές επιπτώσεις της χρήσης σε όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
 • Καθορισμός των επιπτώσεων της χρήσης στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνική θέση
 • Ύπαρξη υποστηρικτικού συστήματος

Λήψη οικογενειακού ιστορικού

Χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών από άλλα μέλη της οικογένειας και ύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών στην οικογένεια. Επίσης γίνεται εκτίμηση του βαθμού επηρεασμού των  οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων και η ύπαρξη νομικών και οικονομικών προβλημάτων.

Καθορισμός θεραπευτικών στόχων

Με την λήψη του ιστορικού, την συζήτηση με τον θεραπευόμενο για τις προηγούμενες του θεραπευτικές προσπάθειες, την επεξήγηση που ο ίδιος δίνει για τις υποτροπές που είχε στο παρελθόν, την κατανόηση από τον θεραπευτή της ύπαρξης κινήτρων και την ανάγκη ενίσχυσης τους καθορίζονται (πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη του θεραπευόμενου) οι στόχοι της θεραπείας και τα πλαίσια της.

Αυτοί είναι:

 • Αποχή από το αλκοόλ και δέσμευση στην θεραπεία.
 • Βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας.
 • Πρόληψη υποτροπών.

Θεραπεία

Τα θεραπευτικά πλαίσια είναι:

 • Α. Εξωτερικής διαμονής:

Δηλαδή παραμονή στο σπίτι και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και ταυτόχρονη, ψυχολογική στήριξη από Κλινικό Ψυχολόγο

Συστήνεται στις περιπτώσεις εθισμού όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης και που οι προηγούμενες εμπειρίες έδειξαν πως η στέρηση μπορεί και στις συνθήκες του σπιτιού να αντιμετωπιστεί.

Αυτό σημαίνει επίσης πως το άτομο έχει την ικανότητα για αυτό-φροντίδα, πολύ δυνατά κίνητρα και αρκετά δυνατό υποστηρικτικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 • Β. Εσωτερικής διαμονής:

Δηλαδή παραμονή και θεραπεία σε Κλινική.

Αυτό προτείνεται σε ασθενείς που έχουν δοκιμάσει και αποτύχει να διακόψουν το αλκοόλ σε Προγράμματα εξωτερικής διαμονής ή εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη ιατρικής αντιμετώπισης των στερητικών συμπτωμάτων ή άλλων σωματικών παθήσεων, που έχουν ανάγκη να βρίσκονται σε προστατευόμενο περιβάλλον υποστήριξης, ασφάλεια και έλεγχο ώστε να διατηρηθεί η αποχή μακριά από το περιβάλλον, της οικογένειας το οποίο μπορεί να είναι είτε υποστηρικτικό είτε σε πολλές περιπτώσεις απορριπτικό ή υψηλού κινδύνου.

Πρόκειται για πλαίσιο εντατικής παρακολούθησης και φροντίδας.

 Στο εξαρτημένο άτομο μαζί με την φαρμακοθεραπεία κατά την διάρκεια της παραμονής προτείνεται  ατομικό πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης, το οποίο καλείται να συνεχίσει σε εξωτερική βάση για όσο χρονικό διάστημα εκτιμηθεί πως το έχει ανάγκη.

Θεραπεία με Ναλτρεξόνη

Όλοι οι ασθενείς σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και να βρίσκονται, από την στιγμή που πέρασε μια εβδομάδα από την τελευταία χρήση αλκοόλ και η ηπατική τους λειτουργία το επιτρέπει και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αγωγής παίρνουν, λαμβάνουν και ναλτρεξόνη, υπό μορφή χαπιού.

Η ναλτρεξόνη είναι ένας ανταγωνιστής των οπιοειδών. Καταλαμβάνοντας τους υποδοχείς των οπιοειδών μειώνει τα ευφορικά αποτελέσματα του αλκοόλ διώχνει την επιθυμία για αλκοόλ και αν γίνει χρήση το άτομο δεν νοιώθει την ίδια ικανοποίηση που είχε πριν, από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η ναλτρεξόνη δρα μόνο σαν μια βιολογική ασπίδα, η οποία από μόνη της δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα.

Η συνεχής ενίσχυση της βούλησης για αποχή, η ψυχολογική στήριξη, η επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση και η ανάληψη ευθυνών από πλευράς του χρήστη για αλλαγή τρόπου ζωής είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις για ουσιαστική απελευθέρωση από την εξάρτηση από το αλκοόλ.

Στην “Κλινική Βερεσιέ” προτείνονται και εφαρμόζονται όλα τα πιο πάνω προγράμματα θεραπείας.