Εξωτερικό Πρόγραμμα Αποτοξίνωσης από Οπιοειδή με Βουπρενορφίνη

Ο σκοπός της θεραπείας απόσυρσης (αποτοξίνωση) είναι η παύση της λήψης της ουσίας όσο πιο γρήγορα γίνεται και με όσο πιο ασφαλή τρόπο.

Η βουπρενορφίνη είναι διαφορετική απο άλλα οπιοειδή κατά το ότι είναι μερικός αγωνιστής των οπιοειδών.

Αυτή η ιδιότητα της βουπρενορφίνης, εξασφαλίζει:

 • Λιγότερη ευφορία και φυσική εξάρτηση
 • Χαμηλότερο δυναμικό για κακή χρήση
 • Σχετικά ήπιο προφίλ απόσυρσης
 • Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης τόσο από την ηρωίνη, αλλά και από τη μεθαδόνη
 • Μείωση της επιθυμίας για χρήση

Η αποτελεσματικότητά της βουπρενορφίνης έχει αποδειχθεί τόσο στη θεραπεία υποκατάστασης της ηρωίνης, όσο και στη σωματική αποτοξίνωση από την ηρωίνη αλλά και τη μεθαδόνη.

Η βουπρενορφίνη ανταγωνίζεται τη δράση της ηρωίνης. Όταν κάποιος κάνει χρήση ηρωίνης δε θα νιώσει το ευφορικό της αποτέλεσμα. Έτσι, με τη βουπρενορφίνη καταπολεμάται ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους γίνεται η χρήση της ηρωίνης.

Επίσης εμφανίζει πολύ λιγότερα στερητικά συμπτώματα από τη μεθαδόνη και για το λόγο αυτό είναι ευκολότερο να αποτοξινωθεί κανείς από αυτήν. Για τον ίδιο λόγο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όποιους δυσκολεύονται να αποτοξινωθούν από τη μεθαδόνη.

Η βουπρενορφίνη δεν αρκεί για να αλλάξει η ζωή ενός ατόμου εξαρτημένου από τα ναρκωτικά. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητες η επαγγελματική συμβουλευτική, η ιατρική παρακολούθηση και η ψυχοκοινωνική στήριξη που προσφέρουν τα Ανοικτά και Κλειστά Προγράμματα Ψυχολογικής Απεξάρτησης και η συμμετοχή σε ομάδες αυτοβοήθειας.

Εξωτερικό πρόγραμμα αποτοξίνωσης

 Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που κάνουν κατάχρηση ηρωίνης ή άλλων οπιούχων φαρμάκων.

 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και προϋποθέτει αξιολόγηση από  Ψυχίατρο της Κλινικής.
 • Η έναρξη του προγράμματος γίνεται άμεσα.
 • Τελικός στόχος του Προγράμματος είναι η διακοπή της οπιούχου ουσίας (ηρωίνης ή υποκαταστάτου φαρμάκου) και η κοινωνική επανένταξη του θεραπευομένου.
 • Η θεραπεία ξεκινά 24 ώρες μετά την τελευταία χρήση ηρωίνης ή άλλων οπιούχων.

Η συμμετοχή στο στο πρόγραμμα προϋποθέτει οτι:

 • Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση ηρωίνης, άλλων παράνομων ουσιών εξάρτησης, ή άλλων συνταγογραφημένων ή μη οπιούχων για να αποφεχθεί υπερδοσολογία η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του χρήστη.
 • Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ καθώς  επίσης και η ανεξέλεγκτη χρήση ηρεμιστικών και υπνωτικών φαρμάκων, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.
 • Η χρήση της βουπρενορφίνης θα γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο (λιώσιμο στο στόμα) και στις καθορισμένες δόσεις.

Κατά την διάρκεια της αποτοξίνωσης ο χρήστης θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Κλινική Βερεσιέ και τον θεραπευτή του.

Οποιαδήποτε παραβίαση των πιο πάνω όρων οδηγεί στην άμεση διακοπή του προγράμματος.